Vilket är bästa prepper sidan?

Hur blir man då en prepper?
Det finns många olika sorters preppare där samtliga har sina egna tankar ifall vad de förbereder sig för.
Därför finns det lika flera olika sätt att ”bli” en preppare.

Somliga kanske enbart vill klara sig genom ett längre strömavbrott medans andra förbereder sin familj att klara av en kärnvapenattack av okänd makt.

Det de flesta kriser och katastrofer har gemensamt är att man behöver mat, vatten, värme och något sätt att kommunicera (eller i alla fall få information på).

I Sverige idag så räknar myndigheterna med att du som välmående person ska kunna klara dig i 72 timmar utan undsättning av utomstående.
Detta för att de som verkligen behöver hjälpen så som äldre och sjuka främst ska kunna få ta del av den undsättning som samhället kan ge.

Samtidigt så finns det INGEN garanti att man kommer erhålla hjälp click here efter 72 timmar av någon myndighet.

Se därför till att ni har det ni behöver i familjen hemma utan att behöva överge hemmet.

Det ni alltid bör se till är att ha några dagars förbrukning av hemma är vatten, föda, medicin, något att värma er med ifall det är kallt och något sätt att få information av omvärlden på t.ex. en batteridriven FM radio.

Genom att studera denna blogg får du en förträfflig början även om du är novis på prepping!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *